Služby

Document management

Ochrana digitálných zdrojů pro budoucnost je součástí trvale udržitelné společnosti. Stále větší objemy informací jsou vytvářeny v digitální formě a jejich uchování je nevyhnutelné pro státní i soukromý sektor. Procesu digitalizace se věnujeme v souladu s právními předpisy a požadavky jednotlivých zákazníků.


Document management: moderní řešení správy a zpracování dokumentů

Jaké typy dokumetů zpracováváme?

MZDOVÁ, ÚČETNÍ A PERSONÁLNÍ AGENDA

Faktury, dodací listy, objednávky, pokladní doklady, denní zprávy, výpisy z účtů, výplatní pásky, mzdové listy, docházka, osobní agenda, reklamace, bonusy, dobropisy, marketingové průzkumy, inventury, statistiky, přehledy, ceníky, technické dokumentace, účtetní závěrky, neschopenky.

BUSINESS KORESPONDENCE

Právní případy, odpisy, zápisy z dozorčích rad, smlouvy, knihy jízd, záznamy o provozu vozidel, zápisníky škodní komise, poštovní agendy, jednací pořádky, zápisy z jednání představenstva, stanovy spoločnosti apod.

TECHNICKÉ A SPECIÁLNÍ DOKUMENTY

Jednotný archivní fond – archiválie, knihy, výkresy, fotografie.

NAHORU