Služby

Náhradní
plnění

Naše společnost splňuje požadavky na uplatnění náhradního plnění dle § 81 zákona č.435/2004 Sb.


Náhradní plnění je právní institut, jehož účelem je zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením nebo finančním odvodem do státního rozpočtu přispět ke zlepšení jejich situace.

Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4 %).

  • Zaměstnat osobu nebo osoby se zdravotním postižením
  • Odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50 % zdravotně postižených, např. od naší společnosti
  • Odvést povinný podíl do státního rozpočtu

Způsob výpočtu náhradního plnění

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené MPSV.

Jak získat náhradní plnění na nákup služeb od společnosti Handicap?

Při nákupu služeb naší společnosti, tj. skenování, vytěžování dat z dokumentů, outsourcing, archivace, skartace apod., můžete získat potvrzení o tzv. náhradním plnění.

NAHORU