Služby

Digitalizace dokumentů

Ochrana dokumentů pro budoucnost je součástí trvale udržitelné společnosti. S našimi službami získáte nejen konkurenční výhodu, ušetříte prostředky a čas, ale zároveň pomůžete zdravotně znevýhodněným spoluobčanům.


Dokumenty digitalizujeme ve všech známých formátech a velikostech, od nejmenších až po rozměr A0. V souvislosti s digitalizací zajišťujeme i následné služby:

 • Fyzické uskladnění papírových dokumentů
 • Systémová skartace
 • Export dat
 • OCR analýza
 • Vytěžování dat z dokumentů (OCR/ICR)
 • Elektronická archivace
 • Vytěžování EAN kódů a indexace dokumentů
Digitalizace dokumentů

Digitalizace dokumentů

Procesu digitalizace se věnujeme v souladu s právními předpisy (zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě, zákon č. 300/2008 o elektronických úkonech, zákon č. 101/2000 o ochraně osobích údajů, včetně novel) a pravidly jednotlivých zákazníků.

Dokumenty, které digitalizujeme:

 • Fyzické uskladnění papírových dokumentů
 • Systémová skartace
 • Export dat
 • OCR analýza
 • Vytěžování dat z dokumentů (OCR/ICR)
 • Elektronická archivace
 • Vytěžování EAN kódů a indexace dokumentů

Business dokumenty

Obchodní dokumenty se vyznačují tím, že mají většinou stejné formáty a stejné vlastnosti. U těchto dokumentů navrhujeme klientům dávkové skenování a označování dokumentů čárovými kódy (ID dokumentu). Ze zkušeností víme, že nejvíce business dokumentů tvoří oblast účetnictví, pro kterou doporučujeme z dokumentů vytěžovat data, tak, aby byla práce s elektronickým dokumentem pro uživatele maximálně efektivní. Každého klienta však vnímáme individuálně, a proto řešení přizpůsobujeme přímo jeho potřebám a požadavkům.

Technické dokumenty

Hlavní charakteristikou technických dokumentů je jejich velký formát a speciální požadavky pro zarovnání a úpravu dokumentů. Největší množství technických dokumentů tvoří technické výkresy, které pro jejich vlastnosti nelze skenovat dávkově. Tyto dokumenty digitalizujeme na velkoformátových skenerech. Elektronickou verzi dokumentů ortogonálně zarovnáváme na rovinu technického výkresu a provádíme další úpravy, abychom klientovi odevzdali maximálně kvalitní elektronickou podobu dokumentu.

Speciální dokumenty

Za speciální dokumenty považujeme ty, které vyžadují zvýšenou péči a speciální zacházení. Patří k nim zvláště dokumenty, které mají kulturní či historickou hodnotu – knihy, fotografie, staré mapy, certifikáty a jiné dokumenty, které jsou obvykle ve špatném stavu. Tyto dokumenty na rozdíl od business dokumentů nelze pro jejich vlastnosti skenovat dávkově. U digitalizace fotografií upravujeme naskenované obrázky tak, abychom jejich elektronickou verzi maximálně přiblížili stavu při jejím vzniku.

Naše vybavení

 • Velkoformátový scanner ColorTrac
 • Velkoplošný flatbed scanner Canon
 • Rychlostní scanner Canon
 • Knižní scanner Zeutschel

NAHORU