O nás

Časté dotazy

Vybrali jsme dotazy, které vás často zajímají dříve, než nám zavoláte. Ostatní dotazy směřujte přes formulář, pokud nám nechcete rovnou zavolat.


Jaká jsou bezpečnostní opatření a záruky proti zneužití dat?

Mezi klientem a naší společností je podepsána smlouva o mlčenlivosti (NDA). Zaměstnanci digitalizační linky mají podepsanou smlouvu o mlčenlivosti. Digitalizační centrum a celý logistický areál je zabezpečen kamerovým systémem včetně fyzické ochrany 24/7. Přepravní boxy s vašimi dokumenty jsou zabezpečeny plastovou plombou a ochrannou páskou, kurýři TNT jsou speciálně proškoleni. Naše digitalizační centrum je chráněno pojištěním na rizika živlů 5 mil. Kč a pojištěno na rizika ochrany informací do 1 mil. Kč, smlouvy je možné rozšiřovat až do 100 mil. Kč, vždy na základě konkrétní zakázky a znalosti profilu klienta. Výše uvedená bezpečnostní opatření jsou nejvyšší možná, ale v případě přetrvávajících obav klienta lze také jednat o režimu outsourcingu digitalizace v místě zákazníka.


Jaký je legislativní rámec digitalizace a dlouhodobého skladování papírových dokumentů?

Zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě, zákon č. 300/2008 o elektronických úkonech, zákon č. 101/2000 o ochraně osobích údajů, včetně novel; těmito předpisy se řídíme.


Co vše je možné digitalizovat a v jakém stavu?

Všechny typy dokumentů, např. volné listy, svázané listy, sešité listy, knihy, svazky, studie, dokumenty s pečetí (samolepkou), ručně psané dokumenty. Všechny rozměry formalizovaných i neformalizovaných dokumentů od velikosti vizitky do formátu 3 x A3 v gramáži 40 až 250 g/m2 a to i v různém stupni poškození.


V jakém datovém formátu jsou data generována?

Záleží na dohodě s klientem, v zásadě však ve formátech: TIFF, PDF, možnost autorizované konverze.


Na jaké datové nosiče jsou data ukládána?

CD, DVD, flash disk, přenosný disk až do 4 TB. Data lze také šiftovat a zasílat po dohodě datovým kanálem.


Používá se při zpracování dokumentů elektronický podpis a časové razítko a jaké jsou jejich možná využití?

Ano, velmi často, zejména v momentě potřeby likvidace papírových předloh.


Jak se dokumenty třídí?

Dle spisové služby: papíry, el. obrazy dle DMS aplikace (Document Management System).


Je možné dokumenty a data u nás skladovat?

V případě zájmu o zničení dokumentů – skartaci – jak přesně se ničí menší objemy, velké objemy, jaké jsou záruky, že byly zničeny? Klient obdrží skartační protokol a protokol o likvidaci (dle objemu materiálu rozlišujeme skartaci, likvidaci ve spalovně apod.).

NAHORU

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku